OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATBY

Na základě objednávky bude vystaven voucher s výzvou k platbě. Záloha se vystavuje na 100 % z celkové částky předem objednaných služeb.

Úhrada pobytu při rezervaci na poslední chvíli tzn. po 12 hodině dne nástupu, kdy nebyla z časových důvodů vystavena proformafaktura, bude provedena při příjezdu v hotovosti.

Platba pobytu dle vystavené proformafaktury.
Zaplacením proformafaktury v uvedeném termínu vznikne smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem služeb, který může být zrušen pouze písemnou formou. Pokud nebude proformafaktura v uvedeném termínu uhrazena, je potvrzení rezervace neplatné a Vaše rezervace bude zrušena a pokoje budou nabídnuty dalším zájemcům.

STORNOVACÍ PODMÍNKY A STORNO POPLATKY: 

Zákazník má právo před nástupem zrušit smluvní vztah, který vznikl závazným přihlášení a zaplacením proformafaktury ve stanoveném termínu. Smluvní vztah je  zrušen ke dni, k​dy zákazník doručí žádost o zrušení objednávky, rezervace. Storno poplatky jsou účtovány za každou osobu ve výši: 
10% z celkové ceny objednávky při zrušení do 91 dnů před datem nástupu.
30% z celkové ceny objednávky při zrušení od 90 do 61 dnů před datem nástupu.
50% z celkové ceny objednávky při zrušení od 60 do 31 dnů před datem nástupu.
80% z celkové ceny objednávky při zrušení od 30 do 16 dnů před datem nástupu.
100% z celkové ceny objednávky při zrušení od 15 dne před datem nástupu, v případě nenastoupení pobytu, či v případě přerušení pobytu.

Doporučujeme klientům sjednat si u své pojišťovny pojištění storna ubytování.

DALŠÍ INFORMACE K UBYTOVÁNÍ:

Ubytování v nástupní den od 15:00 hod., uvolnění pokojů v den odjezdu je nutné do 10 hod.
V případě, že je pokoj v den příjezdu připraven, je možné ubytování dříve /po dohodě s recepcí /.

U rezervací na poslední chvíli / kdy není uhrazena platba / je rezervace platná pouze do 16,00 hodin. Pozdější příjezd musí klient nahlásit předem. V případě, že bude nahlášen pozdější příjezd, bude platnost rezervace prodloužena a dohodnut jiný čas možného nástupu.

V případě omezení poskytování ubytování na základě nařízení Vlády ČR, nebudou uhrazené platby vráceny. Klient uzavřením smlouvy o ubytování a současnou akceptací  obchodních podmínek vyjadřuje výslovný souhlas s poskytnutím voucheru na ubytování v náhradním termínu v případě, že ubytování z důvodu nařízení Vlády ČR v původně sjednaném termínu nebude možné realizovat.

Nedoporučujeme v zimním období používat navigaci / vede po turistických trasách, které nejsou sjízdné pro automobily /.

Parkování je možné u hotelu Figura za poplatek splatný při nástupu na ubytování v hotovosti. Rezervaci parkovacího místa prosím proveďte současně s objednávkou ubytování.

Povolenku k výjezdu si vyzvednete na závoře – Hvězda. Výjezdy z Hvězdy na Ovčárnu jsou v každou celou hodinu. Výjezd naši klienti nehradí.

Parkovací místo hostů ubytovaných na TCH Švýcárně je potřeba objednat předem.  Parkování hostů TCH Švýcárny je možné jen do volné kapacity parkoviště Hotelu Figura. 
Ubytovaným na TCH Švýcárně nevzniká nárok na parkovací místo u Hotelu Figura.

Další možnosti parkování jsou záchytné parkoviště na Hvězdě, za poplatek 130,- Kč / den. Z Hvězdy jezdí v pravidelných intervalech kyvadlová doprava.

Upozornění pro hosty TCH Švýcárny:

V zimním období vzhledem k souvislé sněhové pokrývce mezi Ovčárnou a Švýcárnou = upravovaná běžecká trasa, není možné dojet k chatě. Jediná příjezdová cesta pro automobily je z Hvězdy na Ovčárnu.

resortpraded.cz